NASZE WARTOŚCI i ETYKA w BIZNESIE 

 

Biznes to nie tylko przestrzeganie lokalnych praw i przepisów, ale także przestrzeganie ugruntowanych    i    powszechnie    akceptowanych   umów   dotyczących   praw     człowieka i standardów etycznych. Uważamy za istotne, biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej. Prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie.

 NASZE WARTOŚCI i ETYKA

w BIZNESIE 

 

Biznes to nie tylko przestrzeganie lokalnych praw i prze-pisów,   ale także   przestrzeganie   ugruntowanych  i  pow-szechnie   akceptowanych   umów  dotyczących   praw   czło-wieka i standardów etycznych. Uważamy za istotne, biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej. Prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie.

 NASZE WARTOŚCI i ETYKA
w BIZNESIE 

 

Biznes to nie tylko przestrzeganie lokalnych praw i prze-pisów,   ale   także   przestrzeganie    ugruntowanych   i    pow-

szechnie  akceptowanych   umów   dotyczących   praw     czło-

wieka i standardów etycznych. Uważamy za istotne, biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej. Prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie.

czysta  technologia oraz minimalizacja emisji zanieczyszczeń   oraz   odpadów    poprodukcyjnych
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

ODWIEDŹ NAS:

 NASZE WARTOŚCI

i ETYKA w BIZNESIE 

 

Biznes to nie tylko przestrzeganie lokalnych praw i przepisów, ale także przestrzeganie ugruntowanych   i  pow-szechnie   akceptowanych  umów  doty-czących praw  człowieka i standardów etycznych. Uważamy za istotne, biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, przestrzeganie najwyższych standardów etyki bizne-sowej. Prowadzimy nasz biznes odpo-wiedzialnie.